شمع‌های ژاپنی – مروری بر شمع‌های ژاپنی و نحوه استفاده آنها برای تحلیل حرکت‌های بازار.

رضا میرزایی
حداقل خواندن 9

۱. چیستی شمع‌های ژاپنی

 

شمع‌های ژاپنی یک روش تحلیلی برای بررسی حرکت قیمت در بازارهای مالی هستند. این روش در قرن ۱۸ توسط تاجران بورس ژاپن توسعه یافت و امروزه به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شده است.

۲. اشکال و اندازه شمع‌ها چه می‌گویند

۲.۱ بدنه شمع

بدنه شمع نشان دهنده باز و بسته شدن قیمت در یک دوره زمانی است. اگر بدنه بزرگ و رنگ آن سفید باشد، نشان دهنده افزایش قیمت است و اگر بدنه کوچک و رنگ آن سیاه باشد، نشان دهنده کاهش قیمت است.

۲.۲ سایه (بال و پایه)

سایه‌ها محدوده قیمتی را که در یک دوره زمانی رخ داده است نشان می‌دهند. اگر سایه‌ها طولانی و ررنگ آنها سفید باشد، نشان دهنده افزایش قیمت و اگر سایه‌ها کوتاه و رنگ آنها سیاه باشد، نشان دهنده کاهش قیمت است.

۳. انواع شمع‌های ژاپنی

شمع نزولی

شمع نزولی

در این نوع شمع، بدنه‌ای بزرگ و رنگ سیاه و سایه‌های کوتاه وجود دارد. نشان دهنده کاهش قیمت است و ممکن است به عنوان نقطه ورود به بازار برای فروش در نظر گرفته شود.

شمع صعودی

شمع صعودی

در این نوع شمع، بدنه‌ای بزرگ و رنگ سفید و سایه‌های کوتاه وجود دارد. نشان دهنده افزایش قیمت است و ممکن است به عنوان نقطه ورود به بازار برای خرید در نظر گرفته شود.

همر

همر

شمع همر دارای بدنه کوچک و سایه بالایی طولانی است. نشان دهنده احتمال تغییر جهت حرکت بازار است و ممکن است به عنوان نقطه تغییر موجودیت (ترند) در نظر گرفته شود. بزرگ و سایه‌های کوتاه که به سمت پایین پیشرفت می‌کند، و در نهایت یک شمع صعودی با بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه است. این الگو نشان دهنده انتقال از فروشندگان به خریداران است و ممکن است به عنوان نقطه ورود به بازار برای خرید در نظر گرفته شود.

ستاره عصرگاهی

ستاره عصرگاهی

الگوی مشابه ستاره صبحگاهی است، با این تفاوت که شمع ابتدایی یک شمع صعودی قوی است و سپس یک شمع با بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه که به سمت پایین پیشرفت می‌کند، و در نهایت یک شمع نزولی قوی دارد. این الگو نشان دهنده انتقال از خریداران به فروشندگان است و ممکن است به عنوان نقطه ورود به بازار برای فروش در نظر گرفته شود.

۴. چگونگی خواندن شمع‌های ژاپنی

۴.۱ جذب کاهشی

وقتی یک شمع نزولی با بدنه بزرگ در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود، این نشانه‌ای برای ضعف روند صعودی است و احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

۴.۲ جذب صعودی

جذب صعودی

وقتی یک شمع صعودی با بدنه بزرگ در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود، این نشانه‌ای برای ضعف روند نزولی است و احتمال افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

۴.۳ همر

همر

وقتی یک شمع همر پس از روند نزولی تشکیل می‌شود، این نشانه‌ای برای تغییر جهت حرکت از کاهش به افزایش است.

۴.۴ “دوجی” – بال‌پروانه

وقتی یک شمع “دوجی” – بال‌پروانه تشکیل می‌شود، این نشانه‌ای برایعدم قطعیت در بازار است. با توجه به اینکه باز و بسته شدن قیمت به هم نزدیک است و سایه‌های بالا و پایین بلندی دارد، تقاضا و عرضه در بازار تقریباً برابر است و هیچ جهت قطعی برای حرکت قیمت وجود ندارد.

۴.۵ تومبستون دوجی

 تومبستون دوجی

وقتی یک شمع تومبستون دوجی تشکیل می‌شود، نشانه‌ای برای عدم قطعیت در بازار است و احتمال تغییر جهت حرکت را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه سایه پایین بلندتر از سایه بالا است، احتمال کاهش قیمت بیشتر است.

۴.۶ ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی

وقتی الگوی ستاره صبحگاهی شکل می‌گیرد، نشانه‌ای برای تغییر جهت حرکت از کاهش به افزایش است. با شمع نزولی قوی، سپس شمع با بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه که به سمت پایین پیشرفت می‌کند، و در نهایت شمع صعودی با بدنه بزرگ، احتمال افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

۴.۷ ستاره عصرگاهی

ستاره عصرگاهی

وقتی الگوی ستاره عصرگاهی شکل می‌گیرد، نشانه‌ای برای تغییر جهت حرکت از افزایش به کاهش است. با شمع صعودی قوی، سپس شمع با بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه که به سمت پایین پیشرفت می‌کند، و در نهایت شمع نزولی قوی، احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

در نهایت، شمع‌های ژاپنی به عنوان یک ابزار مؤثر در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند. با استفاده از این الگوها و نشانه‌ها، می‌توان به تشخیص الگوهای بازار و پیش‌بینی حرکت

 “دوجی” – بال‌پروانه

 

در این نوع شمع، بدنه بسیار کوچک و سایه‌های بالا و پایین بلند است. نشان دهنده عدم قطعیت در بازار و تعادل بین خریداران و فروشندگان است و ممکن است به عنوان نشانه‌ای برای تغییر جهت حرکت بازار در نظر گرفته شود.

 تومبستون دوجی

 

در این نوع شمع، بدنه بسیار کوچک و سایه‌های بالا و پایین بلند است، اما سایه پایین بلندتر از سایه بالا است. نشان دهنده عدم قطعیت در بازار و احتمال تغییر جهت حرکت است.

 ستاره صبحگاهی

تشکیل شده از سه شمع، که ابتدا یک شمع نزولی قوی دارد، سپس یک شمع با بدن قیمت‌ها کمک کرد. با استفاده از مطالعه شمع‌های ژاپنی، می‌توان از تغییرات قیمت، تقاضا و عرضه، تغییر جهت حرکت بازار و نقاط ورود و خروج موثر بهره برد.

با توجه به اهمیت شمع‌های ژاپنی در تحلیل بازار، برخی مفاهیم حیاتی برای استفاده صحیح از آنها وجود دارند. در ادامه به برخی اصول کلی برای خواندن شمع‌های ژاپنی می‌پردازیم:

 توجه به رنگ بدنه

رنگ بدنه شمع (سفید یا سیاه) نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت است. بدنه سفید بیانگر افزایش قیمت و بدنه سیاه بیانگر کاهش قیمت است.

 توجه به طول بدنه

بدنه بزرگ نشانگر قدرت قیمت است. بدنه کوچک نشانگر عدم قطعیت و تقاضا و عرضه متعادل است.

 توجه به طول سایه‌ها:

سایه‌ها نشان دهنده محدوده قیمتی در یک دوره زمانی هستند. سایه‌های بلند به محدوده قیمت بیشتری اشاره می‌کنند و سایه‌های کوتاه نشانگر محدوده قیمت کمتری هستند.

با استفاده از این اصول، می‌توان شمع‌های ژاپنی را به طور جامع تحلیل کرده و الگوهای بازار را شناسایی کرد. به عنوان مثال، هنگامی که یک شمع همر پس از روند نزولی شکل می‌گیرد، ممکن است نقطه تغییر جهت حرکت را نشان دهد و به عنوان نقطه ورود به بازار در نظر گرفته شود.

از طرفی، الگوهایی مانند ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی نیز نشانگر تغییر جهت حرکت بازار هستند. با توجه به ترکیب شمع‌های قبلی و پس از آن، می‌توان تشخیص داد که آیا بازار در حال تغییر جهت از صعود به نزول یا از نزول به صعود است. این الگوها می‌توانند نقاط ورود و خروج موثری برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

به طور کلی، استفاده از شمع‌های ژاپنی در تحلیل بازار می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا الگوهای قیمتی و روندهای بازار را بهتر درک کنند. با در نظر گرفتن نشانه‌هایی مانند رنگ بدنه، طول بدنه و سایه‌ها، می‌توان تغییرات در تقاضا و عرضه را تشخیص داده و در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کرد.

استفاده صحیح از شمع‌های ژاپنی نیازمند تجربه، تمرکز و شناخت بازار است. همچنین، مهم است که بازیابی اطلاعات مورد نیاز از شمع‌های ژاپنی درست انجام شود و تحلیل‌ها به صورت جامع و بهبودیافته انجام گیرد.

به این ترتیب، شمع‌های ژاپنی به عنوان یک ابزار موثر در تحلیل بازار و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها به شما کمک می‌کنند. با استفاده از آنها می‌توانید الگوهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشید.

برچسب ها
این مقاله را به اشتراک بگذارید